Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Zobacz zdjęcia!Pod tym tytułem dnia 21 lutego 2017 r. w szkole odbyło się spotkanie z pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie Panią Agnieszką Jaczyńską. Podczas prowadzonych zajęć uczniowie klas I - III zapoznali się z historią dzieci z Zamojszczyzny wywożonych w okresie II wojny światowej do III Rzeszy celem zgermanizowania i osiedlenia na tym obszarze ludności etnicznie niemieckiej z różnych krajów Europy. Podsumowaniem soptkania była projekcja filmu poświęconego losom Dzieci Zamojszczyzny.