Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

,, Co może miłość – o ile ona większa , silniejsza od nienawiści ”

Dnia 15 marca 2017r. został zorganizowany wyjazd uczniów klasy pierwszej i drugiej do Łabuń. Jest to szczególne miejsce dla naszej szkoły. W parku będącym obecnie pod opieką Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi na niewielkim cmentarzu spoczywają prochy patrona szkoły bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego. Dzięki uprzejmości tamtejszych siótr mogliśmy zapoznać się z historią życia i męczeństwa bł. Stanisława oraz zapalić znicze na jego grobie.

Ostatnim punktem wyjazdu był film ,,Wyklęty” w kinie Stylowy poświęcony żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego.