Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Dnia 23 kwietnia 2018 r. uczniowie naszego liceum mieli możliwość obejrzenia wystawy pt. ,, Res non humana - rzecz nieludzka. Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944". Została ona przygotowana przez pracowników Muzeum - Miejsca Pamięci w Bełżcu. Stanowi ilustrację wydarzeń będących efektem zbrodniczej polityki ludnościowej okupantów niemieckich, której mieszkańcy Zamojszczyzny doświadczyli w latach 1939–1944. Wykład poświęcony tematyce okupacji Zamojszczyzny w okresie II wojny światowej wygłosił Pan Jarosław Joniec, współautor wystawy.

Wystawę można oglądać do 12 maja 2018 r. na terenie szkoły.

Serdecznie zapraszam!