Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

certyfikat 19Przez 21 lat istnienia naszego liceum kilkunastu naszych uczniów zdołało zdać międzynarodowe certyfikaty językowe z języka angielskiego Cambridge English Qualifications Exams, które przeprowadzane są i sprawdzane przez Uniwersytet Cambridge w Wielkiej Brytanii. Egzaminy te są dobrze znane na całym świecie i uznawane przez szkoły, uniwersytety oraz pracodawców z sektora prywatnego i publicznego we wszystkich krajach anglojęzycznych. Egzaminy te dają również wstęp na uczelnie anglojęzyczne na całym świecie, pozwalają zdobyć pracę na kluczowych, często kierowniczych stanowiskach. Również w Polsce, certyfikaty te zwalniają z lektoratów na studiach, pozwalają znaleźć pracę, gdzie wymagane jest potwierdzenie znajomości języka przez instytucje, uczelnie anglojęzyczne. Absolwenci dowolnych studiów, po ukończeniu językowych kursów doszkalających, mają pełne uprawnienia do nauczania języka angielskiego w młodszych klasach (poziom B2-w klasach I-III szkoły podstawowej), a ze zdanym poziomem C1 i C2-we wszystkich typach szkół w Polsce.
https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/fce-first-certificate
https://www.britishcouncil.pl/egza…/cae-advanced-certificate
Do naszej szkoły uczęszcza obecnie troje uczniów, którzy zdali już certyfikaty językowe we wcześniejszym czasie: Klaudia Wronka i Michał Rębisz-poziom B1 ( tak zwany PET-CAMBRIDGE PRELIMINARY ENGLISH TEST) oraz Mateusz Herda-poziom B1 i B2 (PET i FCE-CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE). W bieżącym roku szkolnym Mateusz Herda-uczeń klasy III naszej szkoły przystąpił i zdał egzaminu CAE-CAMBRIDGE ADVANCED ENGLISH-poziom C1. Do egzaminu przystąpił w grudniu 2018 roku, a w marcu bieżącego roku odebrał dyplom.

Należy tutaj dodać, że obecnie troje uczniów z klas I i II naszej szkoły, przygotowuje się do przystąpienia do egzaminu FCE, a dwóch z nich-Szymon Marczak i Michał Rębisz przystąpi do tego egzaminu w czerwcu 2019 roku. Wierzymy, że to nie ostatnie takie osoby w najbliższych latach, ponieważ do naszej szkoły, do klas pierwszych wybiera się wielu ambitnych uczniów, jako jeden z powodów wyboru naszej szkoły podają właśnie możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach, pozwalających na uzyskanie certyfikatów z języka angieslkiego CAMBRIDGE ENGLISH QUALIFICATIONS EXAMS.