Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

sadDnia 17 października 2018 roku uczniowie klasy drugiej i trzeciej uczestniczyli w zajęciach w Sądzie Okręgowym w Zamościu w ramach obchodów ,,Tygodnia Mediacji”. Obejmowały one prelekcje na temat mediacji oraz roli sądów powszechnych w rozwiązywaniu sporów rodzinnych i rówieśniczych. Młodzież miała możliwość aktywnego uczestnictwa poprzez zadawania pytań prowadzącym oraz udział w symulacji mediacji. Prelekcję wygłosiła Sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu Pani Teresa Bodys i Mediator Sądowy Pani Agata Kupczak.