Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

oswiadczenieW związku z licznymi oskarżeniami i pomówieniami, skierowanymi pod adresem społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie, pragniemy zakomunikować co następuje: Do czasu, kiedy szkalowano dyrekcję oraz nauczycieli, nie były podejmowane żadne kroki prawne. Nie możemy jednak pozostawać bierni, kiedy zaczyna się obrażać naszych uczniów i absolwentów poprzez szarganie ich godności oraz dobrego imienia. Oni są naszym największym dobrem, do którego ochrony jesteśmy zobowiązani i zdeterminowani, dlatego też apelujemy o zaprzestanie szerzenia mowy nienawiści i przeniesienie dyskusji na poziom merytoryczny, a nie emocjonalny. Jeżeli zaś w dalszym ciągu będą występować dotychczasowe praktyki, zostaną podjęte następujące działania:
Zostanie skierowany wniosek do organów ścigania o ustalenie adresów IP i ukaranie sprawców zarzucanych czynów.
Z uwagi na to, że większość naszych uczniów to osoby niepełnoletnie, zostanie zawiadomiony Rzecznik Praw Dziecka, który na prawach strony może przystąpić do toczącego się postępowania.
Po ustaleniu tożsamości sprawców, zostaną skierowane przeciwko nim pozwy cywilne.
O wszystkich poczynaniach w tej sprawie na bieżąco informowany będzie organ prowadzący oraz Lubelski Kurator Oświaty.

W sieci nikt nie jest anonimowy, a wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się godność i prawo drugiego człowieka.

Z poważaniem

Uczniowie, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie