Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

W dniu 13.12.2019r. uczniowie klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Starowieyskiego w Łaszczowie w obecności dyrekcji szkoły, zaproszonych gości, rodziców oraz nauczycieli i całej społeczności szkolnej złożyli ślubowanie. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz powiatowych, gmin sąsiednich, żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji. Ślubowanie rozpoczęło się od wprowadzenia Sztandaru Szkoły oraz zaśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie uczniowie uroczyście wypowiedzieli Rotę Ślubowania. Kolejnym punktem programu były wystąpienia Pani dyrektor oraz zaproszonych gości. Po całej uroczystości wszyscy udali się do klas na słodki poczęstunek.