Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Dziś obchodzimy święto Unii Europejskiej na pamiątkę podpisanej 9 maja 1950 roku Deklaracji Schumana. Stała się ona podstawa do integracji europejskiej i powstania Unii Europejskiej.

„Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność” – to jeden z najbardziej znanych fragmentów Deklaracji Schumana

Hymnem Unii Europejskiej jest ,,Oda do radości”