Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Zmarł ojciec ks. proboszcza Krzysztofa Świty

Zarząd Stowarzyszenia "CZAJNIA", Dyrekcja, uczniowie i Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego w Łaszczowie składają serdeczne wyrazy współczucia ks. proboszczowi Krzysztofowi Świcie z powodu śmierci taty.

----------------------------------------------------------------------------------

Zmarła mama ks. Grzegorza Rebizanta

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci mamy ks. Grzegorza Rebizanta. Cała społeczność Liceum Ogólnokształcącego składa mu serdeczne wyrazy współczucia.

----------------------------------------------------------------------------------

 

Zmarł tato ks. Michała Kruka

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ojca ks. Michała Kruka. Składamy serdeczne wyrazy współczucia - Stowarzyszenie "CZAJNIA", ucznioweie i Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego w Łaszczowie. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Zmarł tata Pani Aleksandry Jamroż

 

Cała społeczność Liceum Ogólnokształcącego w Łaszczowie - Zarząd Stowarzyszenia „Czajnia”, Dyrekcja, Uczniowie i Rada Pedagogiczna składa serdeczne wyrazy współczucia Pani Aleksandrze Jamroż z powodu śmierci taty.