Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Zbiory naszej biblioteki szkolnej zostały uatrakcyjnione o szereg nowych pozycji. Książki do biblioteki zakupione zostały w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zgodnie z priorytetem 1 – „wzmocnienie atrakcyjności ofert bibliotek poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych”. Lista tytułów książek została zaproponowana przez naszych uczniów i nauczycieli.