Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

Regulamin biblioteki szkolnej na rok szkolny 2013/2014

 

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek          9 40  -  12 40

Wtorek                 10 30  -  14 15

Środa                   8 50  -  10 40

Czwartek              7 45  -  8 50

Piątek                   9 40  -  10 40 ;  12 30 - 13 20

Nauczyciele bibliotekarze:

mgr Barbara Kutek

dr Marek Bielecki

Ogłoszenia i konkursy  - zobacz

W bibliotece możesz:

Wybierać i wypożyczać książki

Miło spędzać czas

Przeglądać ciekawe książki i czasopisma

Mieć spokój

Myśleć

 

Zasady korzystania z biblioteki

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Rodzice uczniów mogą korzystać z biblioteki na miejscu.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
 4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów oraz wolontariusze biblioteczni mają prawo wypożyczyć jednorazowo większą liczbę książek.
 5. Nauczyciele mogą wypożyczyć pięć książek na okres jednego miesiąc.
 6. Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować, o ile nie jest zamówiona.
 7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną uzgodnioną z bibliotekarzem.
 9. Wszystkie wypożyczone zbiory powinny być zwrócone przed końcem roku.
 10. W wyjątkowych przypadkach książki mogą być wypożyczane na wakacje.
 11. Z księgozbioru podręcznego można korzystać po uprzednim wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
 12. Zbiory podręczne odstawia na miejsce bibliotekarz.
 13. Do czytelni nie wolno wnosić teczek, plecaków oraz wierzchnich ubrań.
 14. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 

 Plan pracy biblioteki na rok szkolny 2013/14 (DOC)