Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

REGUULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO

 

Walentynkowy Konkurs „Najpiękniejszy Wiersz Miłosny”

BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA

KONKURS WALENTYNKOWYNajpiękniejszy Wiersz Miłosny”


Regulamin Walentynkowego Konkursu „Najpiękniejszy Wiersz Miłosny”:


 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza o tematyce miłosnej. Wiersz nie może być wcześniej publikowany w książce, czasopiśmie lub Internecie.
  2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Liceum Ogólnokształcącego w Łaszczowie: nauczyciel -bibliotekarz i nauczyciel języka polskiego.
  3. Cel: zachęcenie do twórczości poetyckiej, umożliwienie debiutu młodzieży uzdolnionej poetycko oraz uwrażliwienie i zachęcenie do czytania poezji
  4. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I-III Liceum Ogólnokształcącego w Łaszczowie.
 2. Kryteria oceny:
  • piękno słowa;
  • poprawna kompozycja wiersza;
  • oryginalność i pomysłowość twórcza.
 3. Każdy z autorów może dostarczyć tylko 1 wiersz.
 4. Ogłoszenie i publikacja wyników konkursu odbędzie się w dniu 14.02.2020r. (piątek) na gazetce biblioteki szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 5. Tekst wiersza z imieniem, nazwiskiem, klasą należy dostarczyć do dnia 12.02.2020r. (środa) do godz. 12:00 w bibliotece szkolnej.
  9. Miejsca punktowe (I,II,III)– przewidziane nagrody. Zwycięzcy konkursu otrzymują ocenę celującą (ocenę cząstkową) z języka polskiego oraz miejsce pierwsze dodatkowo nagrodę rzeczową - kupon na romantyczną kolację w Pizzerii Valentino w Łaszczowie dla dwóch osób.
  10. Organizator przewiduje umieszczenie wierszy na gazetce biblioteki szkolnej i stronie internetowej szkoły za zgodą autorów.
 6. Wszyscy uczestnicy konkursu będą mogli przeczytać swoje wiersze na forum szkoły
  12. Uczestnicy konkursu, przekazując wiersze na konkurs, akceptują regulamin.
  13. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

Opracował

nauczyciel bibliotekarz

Barbara Kutek

 

Regulamin biblioteki szkolnej na rok szkolny 2019/2020

 

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek          9 40  -  11 30

Wtorek                 Wszystkie przerwy

Środa                   12 30  -  13 30

Czwartek              10 30  -  12 30

 

Nauczyciele bibliotekarze:

mgr Barbara Kutek

Ogłoszenia i konkursy  - zobacz

W bibliotece możesz:

Wybierać i wypożyczać książki

Miło spędzać czas

Przeglądać ciekawe książki i czasopisma

Mieć spokój

Myśleć

 

Zasady korzystania z biblioteki

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Rodzice uczniów mogą korzystać z biblioteki na miejscu.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
 4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów oraz wolontariusze biblioteczni mają prawo wypożyczyć jednorazowo większą liczbę książek.
 5. Nauczyciele mogą wypożyczyć pięć książek na okres jednego miesiąc.
 6. Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować, o ile nie jest zamówiona.
 7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną uzgodnioną z bibliotekarzem.
 9. Wszystkie wypożyczone zbiory powinny być zwrócone przed końcem roku.
 10. W wyjątkowych przypadkach książki mogą być wypożyczane na wakacje.
 11. Z księgozbioru podręcznego można korzystać po uprzednim wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
 12. Zbiory podręczne odstawia na miejsce bibliotekarz.
 13. Do czytelni nie wolno wnosić teczek, plecaków oraz wierzchnich ubrań.
 14. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 

 Plan pracy biblioteki na rok szkolny 2013/14 (DOC)