Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Szkolenia i materiały pomocnicze na szkolnej platformie Moodle:

 

  1. Kompleksowe wspomaganie szkół.
  2. Zastosowanie GeoGebry w nauczaniu matematyki.
  3. Ocenianie kształtujące.
  4. Konkurs matematyczny.

 

Link do szkolnej platformy

Administratorem platformy jest Ryszard Daczyszyn