Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

 

 

Z 10-lecia powstania ZSP w Łaszczowie - pobierz plik pdf

 

 

Łaszczów to dawne miasteczko, a później osada miejska w historię, której wplecione były dzieje kolegium jezuickiego, dość prężnie i dobrze zorganizowanej szkoły średniej. Pamiętając o świetnej przeszłości dzisiejszego Łaszczowa, wychodząc naprzeciw aspiracjom mieszkańców osady i okolic powstała inicjatywa utworzenia średniej szkoły licealnej. Rok 1998 zaowocował w realizację tej inicjatywy i pomysł utworzenia placówki wprowadzono w czyn. Na sesji Rady Gminy w Łaszczowie 29 kwietnia 1998 roku uchwałą nr XXXVIII173/98 powołano do życia publiczną szkołę ponadpodstawową ogólnokształcącą pod nazwą Liceum Ogólnokształcące.

Organizację szkoły wójt Stanisław Jędrusina powierzył panu Cezaremu Uściakowi, który w dniu 01 czerwca 1998 został powołany na stanowisko jej dyrektora. W dniu 22 i 23 czerwca 1998 odbyły się egzaminy wstępne z języka polskiego i matematyki, które przeprowadziła Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły w dniu 16 czerwca 1998 do klasy pierwszej zostało przyjętych 41 osób. Wychowawcą klasy został pan Antoni Borkowski.

 

 

W dniu 12 czerwca 1999  r. w czasie wizyta Papieża Jana Pawła w Zamościu podczas Liturgii Słowa został przez niego poświęcony sztandar Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie. Patronem szkoły został mieszkaniec Łaszczowa, ziemianin, działacz Akcji Katolickiej, szambelan papieski, męczennik obozu w Dachu. Nadając jego imię szkole społeczność Łaszczowa chciała w ten sposób oddać cześć zasłużonemu dla niej człowiekowi. W czerwcu 2000 roku po razpierwszy szkoła obchodziła swoje święto związane z patronem. Na uroczystość do miejscowego kościoła parafialnego przybyły dzieci Stanisława Starowieyskiego - córka Elżbieta i syn Andrzej.

 

 

W sierpniu 2001 roku rozpoczęto budowę nowego budynku liceum obok istniejącego Ośrodka Zdrowia.

Do tej pory, bowiem szkoła mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej w Łaszczowie.
26 października 2001 roku młodzież klasy czwartej po raz pierwszy wraz z wychowawcą wzięła udział w Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę. Drugiego lutego 2002 roku po raz pierwszy w historii szkoły zabrzmiał polonez otwierający bal studniówkowy. W dniach 09-10 maja 2002 roku odbyła się pierwsza w historii matura. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 41 abiturientów.
Od roku szkolnego 2002-2003 szkoła mieści się w nowym budynku w pobliżu łaszczowskiego parku. Uroczystość jego otwarcia i poświęcenia miała miejsce w dniu 15 października 2002 roku. Mszę świętą odprawił ks. Bp Mariusz Leszczyński. W uroczystości wzięły udział przedstawiciele zaproszonych szkół powiatu tomaszowskiego, władze samorządowe oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie. Od roku szkolnego 2002/2003 funkcjonuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w skład, którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane (profil ekonomiczno-administracyjny) oraz Policealne Studium Zawodowe (specjalność technik informatyk).
30 kwietnia 2003 roku szkoła gościła delegację powiatu Freudenstadt w Niemczech. Zapoczątkowało to trwającą do dziś współpracę między ZSP w Łaszczowie, a szkoła w Horb w ramach podpisanego porozumienia w 2004 roku. Jej pozytywnym efektem były wizyty młodzieży niemieckiej w Łaszczowie i polskiej w Horb. Dzięki nim obie strony lepiej poznały wspólną historię, kulturę, języki, obyczaje.
Od 1 września 2005 roku w ramach innowacji pedagogicznej w szkole został utworzony nowy oddział Liceum Ogólnokształcącego Ogólnokształcącego rozszerzonym programem nauczania PO i Straż Graniczna. Zajęcia w nim prowadzą funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Łaszczowie. Młodzież w ramach realizacji programu wyjeżdża na obozy szkoleniowe. Nauka w tej klasie cieszy się dużą popularnością o czym świadczy utworzenie w roku szkolnym 2007/2008 dwóch oddziałów.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska i społeczeństwa od roku szkolnego 2007-2008 w Liceum Profilowanym realizowana jest innowacja pedagogiczna obejmująca zagadnienia związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych.
Od roku szkolnego 2007/2008 dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie jest Pan mgr Artur Bednarski. Od momentu powstania szkoła czynnie angażuje się w środowisku lokalnym i nie tylko. Młodzież chętnie bierze udział w różnych konkursach, turniejach, olimpiadach, koncertach i akcjach charytatywnych. Współpraca międzynarodowa to ze szkołą w Horb oraz kontakty z Polonią w USA. W lipcu 2007 roku wolontariusz prowadził w szkole zajęcia z języka angielskiego.

     Corocznie w dniu Narodowego Święta Niepodległości odbywa się uroczyste ślubowanie klas pierwszych realizujących program Innowacji Pedagogicznej ,,Straż Graniczna" . W kwietniu 2009 roku dzięki pomocy i współpracy z Panem Posłem Wojciechem Żukowskim uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do Warszawy, której głównym punktem było zwiedzanie gmachu Sejmu RP.

       30 maja 2009 roku szkoła obchodziła 10 rocznicę powstania. Mszę św. w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników odprawił Jego Ekscelencja Ks. Biskup Wacław Depo. W uroczystościach wzięli udział dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół powiatu tomaszowskiego i przedstawiciele władz samorządowych z wójtem gminy Łaszczów Panem Cezarym Girgielem na czele. Po części oficjalnej odbył się Bal Absolwentów.

       W grudniu 2009 roku młodzież naszej szkoły wzięła udział w ustanawianiu rekordu Polski w opracowaniu największej mapy powiatu.Rekord został pobity.

Aby lepiej poznać najbliższą okolicę w maju 2010 roku została zorganizowana wycieczka pograniczem polsko- ukraińskim pod hasłem ,,Cudze chwalicie - swego nie znacie". W trakcie jej trwania młodzież zwiedziła istniejące do dziś zabytki architektury cerkiewnej powiatu tomaszowskiego i hrubieszowskiego. Odbyło się to dzięki zaangażowaniu i współpracy z Placówką Straży Granicznej w Łaszczowie.

     Na terenie szkoły organizowane są zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Są one prowadzone przez ratowników medycznych z Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Tomaszowie Lub.W roku 2012 roku dwukrotnie był uruchamiany punkt krwiodawstwa dla wszystkich chętnych , którym życie drugiego człowieka nie jest obojętne.

 

Iwona Rębisz

Obejrzyj prezentację szkoły