Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Liceum Ogólnokształcące w Łaszczowie jest młodą szkołą środowiskową powstałą w 1998 roku w wyniku starań różnych środowisk społecznych. Utworzono je z myślą o uczniach z naszej i sąsiednich gmin w celu ułatwienia im zdobycia średniego wykształcenia. Nasza szkoła jest nowoczesna i dobrze wyposażona. Sprawna organizacja procesu edukacyjnego sprawia, że nasi absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia nauki na kolejnych etapach edukacyjnych. Nasz absolwent, to człowiek, który posiada zasady moralne, jest kulturalny, tolerancyjny, otwarty, wrażliwy oraz potrafiący współpracować z innym ludźmi.

 

Liceum Ogólnokształcące w Łaszczowie spełnia oczekiwania uczniów i ich rodziców, dobrze przygotowuje do dalszej nauki i życia w społeczeństwie. Dysponując dobrą bazą dydaktyczną, proponuje uczniom szeroką ofertę zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych.

Proces dydaktyczny jest realizowany metodami aktywizującymi, gwarantującymi prawidłowy i optymalny rozwój ucznia. Każdy z nich jest traktowany indywidualnie i z należytą uwagą. Praca odbywa się w miłej i życzliwej atmosferze. Nauczyciele współpracują z uczniami i ich rodzicami (opiekunami) w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Motywacja i dobre programy nauczania pozwalają rozwijać zainteresowania, racjonalnie zarządzać swoim czasem wolnym, aktywnie uczestniczyć w życiu klasy, szkoły i środowiska.

Szkoła kultywuje tradycje narodowe oraz uczestniczy i włącza się w życie kulturalne i społeczne gminy i powiatu.