Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Łaszczowie

Ilona Dudek – Dziedzic

 

Nauczyciele :

 1. Rębisz Iwona     -     historia, wiedza o społeczeństwie
 2. Kutek Barbara  -    jęz. rosyjski, jęz. francuski
 3. Bielecki Marek   -    podstawy przedsiębiorczości,  edukacja dla bezpieczeństwa, etyka, filozofia
 4. Bielecka Aneta  -   język polski
 5. Jamroż Aleksandra  -    biologia, przyroda
 6. Tama Robert  -    informatyka, bezpieczeństwo narodowe
 7. Michniak Iwona  -    chemia, fizyka
 8. Zielonka Iwona    -    matematyka
 9. Warmińska Katarzyna    -    wychowanie fizyczne
 10. Chmielewska Daczyszyn Joanna  -    język niemiecki
 11. ks. Kruk Michał   -    religia
 12. Bartecka Alicja  -    geografia
 13. Taranowicz Lech      -    historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
 14. Daczyszyn Ryszard - matematyka, informatyka. (doradca metodyczny LSCDN)
 15. Radomska Justyna - język niemiecki
 16. Jamberko Michał - język angielski