Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

PRZEWODNICZĄCA:

Pani Renata Jendrusina

WICEPRZEWODNICZĄCA:

Pani Beata Dydiok

SKARBNIK

Pani Urszula Nowosad

CZŁONEK:

Pani Iwona Żołnierzów

 

Konto Rady Rodziców:

BANK SPÓŁDZIELCZY w ŁASZCZOWIE

Numer konta:  72962000050000255420010

 

 

11 kwietnia 2007 roku Sejm wprowadził do ustawy o systemie oświaty prawo gwarantujące rodzicom wpływ na edukację.

 

Umożliwia ono rozwiązania podobne do obowiązujących we wszystkich demokratycznych krajach świata. Czy nauczyciele i samorządowcy, a przede wszystkim rodzice, będą umieli z nich skorzystać? Niezmiernie ważne jest, aby wszyscy dobrze poznali i zrozumieli zapisy znowelizowanej UoSO.

 

 

czytaj więcej

Poradnik dla Rady Rodziców - otwórz

Regulamin Rady Rodziców - otwórz