Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz 60) informujemy, że w myśl artykułu 204 ust. 1 pkt 2 oraz ust.4 : 

"Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do: [...] klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych [...]

- określa do dnia 15 kwietnia 2017r. lubelski kurator oświaty".

W związku z powyższym szkoła ogłosi szczegółowe terminy rekrutacji po 15.04.2017 r.