Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

W naszej szkole dla uczniów prowadzimy specjalny program stypendialny.

Od roku szkolnego 2021/2022 będzie on również skierowany do uczniów klas pierwszych, a brane pod uwagę będą wyniki osiągnięte w szkole podstawowej. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową ze średnią ocen co najmniej 4.0 otrzyma w ramach programu stypendialnego 100 PLN/ m-c. Natomiast każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową ze średnią ocen co najmniej 4.5 otrzyma 200 PLN/m-c. Stypendium będzie obowiązywało w okresie I semestru. W II semestrze będą brane pod uwagę kryteria w ramach szkolnego programu stypendialnego.

ZOBACZ NASZĄ ULOTKĘ