Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Rola Rzecznika Praw Ucznia
  1. Propagowanie praw ucznia i dziecka.
  2. Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
  3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
  4. Mediacja między stronami konfliktu.
  5. Ciało doradcze dla uczniów (jak korzystać z praw i uszanować prawa innych).
  6. Łącznik miedzy nauczycielem a uczniem.
  7. Ścisła współpraca z Dyrektorem szkoły i pedagogiem szkolnym.

 

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni Pan prof nadzw. dr hab. Marek Bielecki

 

Jeśli masz problem, z którym nie możesz poradzić sobie sam, porozmawiaj z Rzecznikiem Praw Ucznia - możesz liczyć na pomoc i pełną dyskrecję.


Pamiętaj nie jesteś sam!

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.