Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Rola Rzecznika Praw Ucznia
 1. Propagowanie praw ucznia i dziecka.
 2. Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
 4. Mediacja między stronami konfliktu.
 5. Ciało doradcze dla uczniów (jak korzystać z praw i uszanować prawa innych).
 6. Łącznik miedzy nauczycielem a uczniem.
 7. Ścisła współpraca z Dyrektorem szkoły i pedagogiem szkolnym.

  Jeśli masz problem, z którym nie możesz poradzić sobie sam, porozmawiaj z Rzecznikiem Praw Ucznia - możesz liczyć na pomoc i pełną dyskrecję.

  Uczniom zainteresowanym przepisami prawa dotyczącymi dzieci polecam stronę Rzecznika Praw Dziecka, na której można znaleźć bardzo dużo ciekawych informacji - wchodzę na stronę.


Pamiętaj nie jesteś sam!

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.