Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

umowazaonW dniu 18.05.2015 r. podpisano Porozumienie pomiędzy naszą szkołą a Akademią Obrony Narodowej dotyczącej objęcia przez Akademię Obrony Narodowej Patronatem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Kostki Starowiejskiego w Łaszczowie.

Patronat zakłada: korzystanie uczniów naszej szkoły z zasobów intelektualnych Akademii Obrony Narodowej, współudział pracowników Akademii w opracowywaniu programu nauczania dla klas mundurowych. Uczniowie mogą uczestniczyć w  wykładach, warsztatach, seminariach i forach dyskusyjnych organizowanych przez akademię i wydziały, a w ich ramach instytuty i katedry. zajęcia te będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów lub studentów w siedzibie uczelni lub w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława K. Starowiejskiego w Łaszczowie. Uczniowie mogą również uczestniczyć w projektach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Akademię Obrony Narodowej. Uczniowie mają możliwość korzystania z zasobów materialnych, tj. zbiorów biblioteki uczelnianej udostępnianych w uczelni.

 

Aktualnia nazwa Akademii Obrony Narodowej:  Akademia Sztuki Wojennej