Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

porozumienie

W dniu 5 maja 2016 roku w Hrubieszowie pomiędzy Jednostką Wojskową Nr 4055 a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie, zawarte zostało porozumienie o współpracy. Celem porozumienia jest potrzeba wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

porozumienie 1

porozumienie 2

porozumienie 3