Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Dnia 8 grudnia 2016 roku nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej w Chełmie im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. W ramach realizacji w szkole dodatkowych zajęć o profilu ,,Bezpieczeństwo Narodowe” współpraca dotyczyć będzie popularyzacji działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotycznej. Obejmować będzie między innymi pomoc merytoryczną w procesie edukacyjnym, działania promocyjno - informacyjne, udział przedstawicieli obu stron w ważnych wydarzeniach rocznicowo - historycznych oraz zajęcia praktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w szkole i na terenie Oddziału w Chełmie.