Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Kolejne zadania do zrobienia.

                       

POWODZENIA!

Dziś obchodzimy święto Unii Europejskiej na pamiątkę podpisanej 9 maja 1950 roku Deklaracji Schumana. Stała się ona podstawa do integracji europejskiej i powstania Unii Europejskiej.

„Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność” – to jeden z najbardziej znanych fragmentów Deklaracji Schumana

Hymnem Unii Europejskiej jest ,,Oda do radości”

ZESTAW I 

 

         KLASA I LO                                                  KLASA II LO

                                             

Regulamin                                        Plakat  


 

Konkurs polega na nagraniu filmiku, piosenki, napisaniu wiersza lub stworzeniu pracy plastycznej w dowolnej technice płaskiej (rysowanie, malowanie, wyklejanie, techniki komputerowe i przestrzenne) na temat formy spędzania wolnego czasu podczas stanu w jakim obecnie się znaleźliśmy.

Regulamin

Wiwat 3 Maj

W tym roku obchodzimy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji.

3 maja 1791roku Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która do dziś nazywana jest Konstytucją 3 Maja. Powszechnie uważana jest ona za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawą regulującą ustrój prawny, obowiązki obywateli oraz organizację władz państwowych. Na pamiątkę tamtych wydarzeń dzień ten jest świętem państwowym będącym podziękowaniem dla twórców ważnych dla Polski praw.  

 

Podkategorie